Dorpsbelang Vledder, stichting Onderdak Vledder en stichting Naobuur hebben gedrieën met  NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) een intentieverklaring getekend. Hierin verklaren de betrokken partijen samen te willen werken met de intentie, het mogelijk maken van levensloopbestendig wonen voor de inwoners van Vledder en omstreken. Op grond van deze verklaring vormen deze partijen een samenwerkingsverband.

Vanuit bundeling van kracht en expertise zorgen zij in het dorp en in het woonzorgcentrum voor een breed en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. Dit alles met respect voor de eigenheid van de bewoners. Samen willen de vier organisaties verantwoordelijkheid dragen voor een toekomstbestendige zorg- en ondersteuningsstructuur in de dorpsgemeenschap.