Wat voor mogelijkheden zijn er in De Borgstee:

* Zorg met Verblijf (Wlz- indicatie 4 en hoger)                                         

* VPT (volledig pakket thuis niveau 4 en hoger)    

* Logeer/herstelkamers