Beste lezers,

Op de valreep van dit jaar2020, waarin met en rond ons Woonzorg Centrum ontzettend veel gebeurd is, toch nog een Nieuwsbrief. Een bijzondere Nieuwsbrief en in elk geval de laatste in een reeks van 12. Wij, de redactie, gaan onze activiteiten voor de Nieuwsbrief nu beëindigen en ons verder bezig houden met de a.s. verhuizing.  Die vraagt volop onze aandacht. Communicatie vanuit de VvE en het bestuur van de VvE zal in het vervolg gewoon via de mail gaan lopen. We zijn in elk geval blij dat alle eigenaren nu een e-mailadres hebben en daar maken we in de toekomst dan ook gebruik van.  

Wij, de redactie hebben dit afgelopen jaar met plezier deze nieuwsbrief steeds voor u in elkaar gezet en we waren blij dat hij ook daadwerkelijk in een behoefte voorzag.

Dank aan onze lezers, dank ook aan degenen die hun bijdragen leverden.

Wij wensen onze lezers van harte en goed en gezond Nieuwjaar toe, met een voorspoedige verhuizing voor onze mede-eigenaren en veel succes voor alle deskundige en betrokken werkgroepen en werkgroepjes erom heen.

Een goede en veilige jaarwisseling en tot ziens in het nieuwe jaar,

De Nieuwsbrief redactie,

Anja Jansen en Wil Kooiman.

VoorkantKeukenSchuur